Fernabsatzvertrag

CENAS GARANTIJA

SPA hotel Ezeri garantē, ka cena, par kādu ir iegādāta dāvanu karte būs nemainīga visā dāvanu kartes derīguma termiņā.

NAUDAS ATGRIEŠANAS GARANTIJA

Nopirktu un neizmantotu dāvanu karti var atgriezt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pirkuma datuma. Pircējam ir jāraksta uz e-pastu info@hotelezeri.lv iesniegums brīvā formā par naudas atgriešanu, norādot dāvanu kartes unikālo kodu un atgriešanas iemeslu. Tā kā dāvanu karte tika apmaksāta ar bankas pārskaitījumu, nauda tiek atgriezta maksātāja kontā. Naudu atgriežam 5 (piecu) darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas.

DĀVANU KARTES APMAIŅAS GARANTIJA

Nopirktu un neizmantotu dāvanu karti var nomainīt uz citu dāvanu karti tās derīguma termiņa periodā. Pircējam ir jāatsūta brīvas formas iesniegums uz e-pastu info@hotelezeri.lv, norādot dāvanu kartes rezervācijas kodu un pakalpojumu, uz kuru vēlaties to apmainīt. 1 (vienas) darba dienas laika mēs nosūtīsim Jums jauno dāvanu karti uz norādīto e-pastu. Jaunās dāvanu kartes derīguma termiņš būs tāds pats, kā Jūsu esošajai dāvanu kartei.

PIRKUMA DROŠĪBAS GARANTIJA

Katrs maksājums veicams caur mūsu maksājumu partnera SEB bankas norēķinu sistēmu, ir pilnībā uzticams un pastāvīgi tiek pārbaudīts dažādās institūcijās, kuras ir atbildīgas par drošu datu un patērētāju aizsardzību. Tāpēc nav iespējama datu, ko Jūs sniedzat pirkuma brīdī, ļaunprātīga izmantošana. Turklāt, Spa hotel Ezeri ir atbildīgs par pasūtījuma laikā sniegto datu drošību un nekādā veidā to nenodod trešajām personām, ja vien tās nav likumīgi nepieciešamas procedūras.

BEZMAKSAS PIEGĀDES GARANTIJA

Dāvanu karti piegādāsim bezmaksas uz Jūsu norādīto e-pastu.

Ja pasūtījums ir nepiegādāts Pircēja kļūdas dēļ, neprecīzi vai nepareizi norādot e-pasta adrese, dāvanu karte tiks piegādāta atkārtoti pēc pircēja pieprasījuma un pareizas e-pasta adrese saņemšanas.